Start Algemeen Contact Wachttijden Behandelingen Vacatures

Start

Over ons

Klachten

Contact

Voorwaarden

Privacybeleid

Klachten

Wachttijden

Metabletica-GGZ

Eindhovenseweg 118A+B

5552AD Valkenswaard


Telefoon: 0900-2010022 lokaal tarief

Email: info@metabletica-ggz

Website: www.metabletica-ggz..eu

Voor afspraken: 0900-2010022 lokaal tarief

Wij zijn op zoek naar: Psychiater voor kinderen & Jeugdigen, Kinderarts, GZ-psycholoog met ervaring kinderen en jeugdigen, Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP), Klinisch psycholoog richting kinderen en jeugdigen, Financieel directeur en Secretaresse

Functie-informatie

Metabletica-GGZ verleent ambulante en deeltijdbehandeling merendeel in de Specialistische zorg aan ondermeer kinderen en jeugdigen. Metabletica tracht zijn werkwijzen zodanig in te richten, dat ze nabij, toegankelijk en op maat zijn. De hulpverlening is innovatief, evidence-based, voornamelijk matched-care.

Functieomschrijving Psychiater

De taken van de Psychiater zijn gericht op de diagnostiek indicatiestelling en behandeling. De Psychiater is voorzitter van het multidisciplinair overleg. De taken van de Klinisch psycholoog, evenals GZ-psycholoog, omvatten het totaal van intake, diagnostiek, behandeling en nazorg. Voorts levert de Klinisch psycholoog een bijdrage aan de supervisie van basispsychologen en psychotherapeuten in opleiding.

Ook maakt de klinisch psycholoog deel uit van de specialistische staf en neemt hij of zij deel aan de multidisciplinaire indicatiestelling en supervisie. Gezien het karakter en de opzet van Metabletica wordt er van de kandidaten betrokkenheid en een gevoel voor pionieren verwacht. Voor allen geldt dat er durf en gerichtheid moet zijn om samen te werken aan nieuwe vormen van hulpverlening als eindschakel in het proces.

Functie-eisen Psychiater

Ervaring met Autisme en ADHD strekt zeker tot aanbeveling. Kinderartsen met een brede ervaring op beide gebieden mogen eveneens solliciteren.

Functie-eisen GZ-psycholoog

Functieomschrijving Financieel directeur

Als financieel directeur stuur je het zorgsecretariaat aan en ben je verantwoordelijk voor de finance & Control. Je werkt samen met de nog ingekochte administratie en de gemeente/zorgverzekeraars;

Je interpreteert de NZa-beleidsregels en vertaalt wet- en regelgeving in interne kaders en voorschriften. Daarnaast adviseer en ondersteun je de behandelorganisatie bij de optimale toepassing hiervan;

Je bent verantwoordelijk voor de interne productierapportages en -analyse en hebt hierover structureel overleg met de gezamenlijke directie. Je stelt je op als sparringpartner;

Je onderhoudt contacten met gemeente en zorgverzekeraars inzake uitvoering contracten, verzorgt de externe productiemonitors en volgt materiële controles van verzekeraars op, maakt de begroting en liquiditeitsprognose;

Je toetst, adviseert en ondersteunt gevraagd en ongevraagd de directie;

Je analyseert complexe spelregelvragen vanuit de behandelorganisatie en inrichtingsvragen zoals zorgpaden en inbedding contract-eisen verzekeraars en adviseert daarover;

Je beoordeelt de administratieve organisatie en plant de verbetering van processen en procedures en voert die uit;

Je neemt deel aan het directieoverleg en aan projecten op verschillende niveaus.

Profiel Financieel directeur

In je rol als zorgcontroller is ondernemerschap cruciaal. Je bent proactief, besluitvaardig en werkt resultaatgericht, zodat je op elk moment beslissingen kunt nemen. Daarnaast beschik je over:

Een gezonde dosis lef en durf. Je gaat niet over gebaande paden, maar bent telkens op zoek naar nieuwe kansen. Om vervolgens de scenario’s door te rekenen op hun haalbaarheid en realiteitswaarde. Je durft van de financiën een issue te maken;

Je bent in staat om op verschillende niveaus te acteren

Functie-informatie Secretaresse

Als secretaresse draag je zorg voor een vriendelijke ontvangst van cliënten. Je zorgt zelfstandig voor een correcte administratieve planning en afhandeling van de ambulante behandelafspraken. Daarnaast vervul je de algemene secretariaatstaken zoals het verrichten van typewerk, postafhandeling, algemene administratieve werkzaamheden, telefoonbeantwoording, agendavoering, werken met DBC.

Functie-eisen Secretaresse

Overige informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul de Niet, Algemeen directeur van Metabletica-GGZ, via telefoonnummer 040-2010022 of 06-42169147.

Aanstelling

 Salariëring: bespreekbaar                                                                 Uren per week: bespreekbaar

procedure

Nadat u uw sollicitatiebrief heeft geschreven vindt er een selectie van de brieven plaats. Indien u wordt uitgenodigd voor een gesprek ontvangt u een schriftelijke uitnodiging. Na het mondelinge interview krijgt u vervolgens telefonisch te horen of u doorgaat in de procedure. Indien u bent afgewezen krijgt u hiervan tevens schriftelijk bericht.

Uw sollicitatie met CV verzenden naar: info@metabletica.eu met als onderwerp "sollicitatie" of per post versturen naar Metabletica, Eindhovenseweg 118 A, 5552 AD Valkenswaard, t.a.v. Algemeen directeur.Voor volwassenen klik hier