Start Algemeen Contact Wachttijden Behandelingen Vacatures

Start

Over ons

Klachten

Contact

Voorwaarden

Privacybeleid

Klachten

Wachttijden

Metabletica-GGZ

Eindhovenseweg 118A+B

5552AD Valkenswaard


Telefoon: 040-2010022

Email: info@metabletica-ggz

Website: www.metabletica-ggz..eu

Voor afspraken: 040-2010022

Mogelijke redenen voor een psychologisch onderzoek (diagnostiek) zijn:


Een onderzoek kan in verschillende fasen van een behandeling plaatsvinden, namelijk:


In een psychologisch (test-)onderzoek gebruiken we verschillende methoden en instrumenten. Door middel van een gesprek of interview en het afnemen van tests en vragenlijsten krijgen we informatie over de capaciteiten, vaardigheden en beperkingen. Hoe het onderzoek er precies uitziet, hangt af van de vraagstelling. De uitslag van het onderzoek kan helpen bij het formuleren van de behandeldoelen.


In een neuropsychologisch onderzoek verzamelen we door middel van tests informatie over allerlei functies die we vaak aanduiden als ‘cognitieve functies’. Voorbeelden hiervan zijn het geheugen, het concentratievermogen, de waarneming, taalfuncties, het ruimtelijk inzicht en probleemoplossend vermogen. Vaak krijgen we tegelijkertijd informatie over uw capaciteiten, vaardigheden, sociaal inzicht en intelligentie. In een persoonlijkheidsonderzoek gaat het om het inventariseren van persoonlijke eigenschappen en kenmerken. Op basis hiervan kunnen we een uitspraak doen over

de sterke en minder sterke kanten in de ontwikkeling en de psychische draagkracht. Het is belangrijk te weten hoeveel druk uw kind aankan en wat de gevolgen zijn van een te hoge mate van stress voor het psychisch evenwicht.

Met een psychologisch onderzoek is  het vaak mogelijk om onderscheid te maken in de situatie, de problemen en de manier waarop uw kind omgaat met spanningen. En hoe deze bijdraagt aan de draaglast- en draagkracht. Daarnaast proberen wij na te gaan op welke manier de vroeg ontwikkeling het huidig functioneren beïnvloedt. In een intelligentie-onderzoek meten we met behulp van een capaciteitentest het niveau van functioneren. Daarnaast brengen we de sterke en minder sterke kanten van het denkvermogen in kaart.


Start Algemeen Contact Wachttijden Behandelingen Vacatures
ADHD