Start Algemeen Contact Wachttijden Behandelingen Vacatures

Start

Over ons

Klachten

Contact

Voorwaarden

Privacybeleid

Klachten

Wachttijden

Metabletica-GGZ

Eindhovenseweg 118A+B

5552AD Valkenswaard


Telefoon: 040-2010022

Email: info@metabletica-ggz

Website: www.metabletica-ggz..eu

Voor afspraken: 040-2010022

Als u en uw kind(eren) voor het eerst bij ons komt

In de eerste gesprekken bekijken we:


    of Metabletica de juiste hulp kan bieden

    Vervolgens krijgt u een gesprek met een Specialist. Dit     kan zijn een klinisch psycholoog of psychiater.

    De informatie uit de gesprekken wordt  met andere     verschillende deskundigen besproken. Op die manier     wordt de informatie vanuit verschillende     gezichtspunten  bekeken. Vervolgens bespreekt de     hulpverlener met u welke zorg het beste bij u past. Hij     bespreekt met u ook de argumenten voor die hulp. In     het advies zijn er drie mogelijkheden:Dossier

De huisarts wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst van gesprekken en onderzoek. Of u moet daartegen bezwaar maken. Alle gegevens komen in een elektronisch dossier te zitten. Als de behandeling gaat starten komt er een telefonische of schriftelijke uitnodiging. Metabletica heeft geen wachtlijst voor behandeling.

ls u kennis maakt met de hulpverlener, in het kader van de behandeling, stelt deze een behandelplan op. Met de betrokkenen wordt besproken:


Behandelingen

Bij Metabletica-GGZ werken klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, psychologen, vaktherapeuten, groepsleiders. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van gezinstherapie/systeemtherapie, speltherapie, psychomotorische therapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, oudertherapie, coaching, hometraing (video) en meer.

Er wordt zowel bij Metabletica als in de gezinnen zelf gewerkt. Behandelaren kunnen in de praktijk bij de huisarts werken. Zo kan er individuele psychotherapie, groepstherapie, gezinstherapie en kind in gezinbehandeling worden toegepast. Ook is het mogelijk dat hulp op school wordt geboden als dat in de behandeling past.

Als het de behandeling ondersteund en de betrokkenen daarmee akkoord gaan, wordt er samengewerkt met andere instellingen, school en dergelijke.


Bericht aan de huisarts

Uw huisarts krijgt bericht van de intake, de start van de behandeling en de doelen die zijn vastgesteld.

Van tijd tot tijd bespreekt u hoe de behandeling verloopt. Als dat nodig is kan het behandelplan veranderd worden. Grote veranderingen in het plan worden aan uw huisarts doorgegeven. Zodra dat mogelijk is, wordt de behandeling afgerond. Dat gebeurt in overleg met u. Als de behandeling is afgesloten geven we dat door aan uw huisarts.

Als de huisarts verwijst is Metabletica-Ggz verplicht om een indicatie aan te vragen bij het gemeentelijke generalistenteam.Behandelingen Angst depressie Deeltijd Psychosomatiek Persoonlijkheid Eetstoornissen Autisme ADHD Medicatie

Voor volwassenen klik hier