Need any help? Contact Us

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Alles wat iemand met autisme hoort, ziet, ruikt en voelt, verwerkt hij of zij op een andere manier dan iemand zonder autisme. Er komt veel ’losse’ informatie binnen. En daardoor wordt het moeilijk om er een logisch geheel van te maken. Dat maakt het lastiger om de wereld waarin wij leven te begrijpen. Autisme kenmerkt zich door een afwijkende ontwikkeling op drie terreinen: communicatie en taal, de sociale interactie verloopt moeizamer en er is vaak sprake van stereotype gedrag en een eenzijdige belangstelling.

Mensen met autisme zijn vaak gevoeliger (of juist minder gevoelig) voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn is heftiger of juist minder heftig aanwezig. Ook kunnen door autisme extra psychische problemen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn dwangmatig gedrag of een depressie. Verder hebben mensen met autisme vaker last van angsten en woede-aanvallen. Ongeveer 20% van de mensen met autisme heeft een verstandelijke beperking. Er zijn veel vormen van autisme. In de praktijk wordt gesproken over een autistische stoornis, het syndroom van Asperger, PDD-NOS en MCDD (meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis). Al deze varianten behoren tot de autisme spectrumstoornissen (afgekort ASS). Een autisme spectrumstoornis is niet te genezen, maar door goede behandeling en begeleiding kunnen klachten wel verminderen en kunnen kind en ouders leren hoe ze met de stoornis om kunnen gaan. We hebben behandelingen in huis die in een aantal gevallen de kenmerken dusdanig verminderen dat de stoornis aldus niet meer herkenbaar is.
Kinderen en jongeren met autisme zijn vaak heel goed in staat om zich te ontwikkelen. Daarom bieden wij verschillende vormen van behandeling voor kinderen van 0 - 6 jaar en kinderen en jongeren vanaf 6 jaar, zoals onder andere sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie, psychomotore therapie, individuele therapie (bijvoorbeeld gericht op verminderen van angsten of verminderen van boze buien), farmacotherapie, TOM-training, Ouderbegeleiding en -groep en deeltijdbehandeling voor kinderen van 6 - 12 jaar.  Het zorgdomein ASS is tevens gespecialiseerd in vroegdiagnostiek en behandeling van zeer jonge kingeren met een vermoeden van autisme.


ADHD